Those colour-coded idiots and their social styles

Lately, Thomas Erikson’s best-selling book (and accompanying industry) called Surrounded By Idiots has been criticized for lack of scientific background and even for having been basically [...]

Miten minusta tuli yrittäjä

Tarina siitä miten minusta tuli yrittäjä. Lue artikkeli tästä linkistä tai Kauppalehden sivuilta

Projektinhallinnan parhaat käytännöt

Projektinhallinnan avoin koulutus: https://www.aaltopro.fi/ohjelmat/projektinhallinnan-parhaat-kaytannot-pm-2

Tietosuojaseloste

Solventor Oy:n tietosuojaseloste

Is Lean Finance a thing?

Lean management has been around for quite a while, but is again -or still- much talked about and widely utilised. Increasingly, lean management is being applied to services as well as [...]

Kyllä ei saisi verovirastoa johtaa, ei ainakaan hyvin

Verohallinnosta oli annettu ohje, että yritysten alle 12.000 euron epäilyttäviin verovähennyksiin ei puututa kuin poikkeustapauksissa. Sen sijaan keskitytään suurempiin tapauksiin ja jatkuvan, [...]

ERP pilvestä – miksi tai miksi ei?

Jos ERP-järjestelmän vaihto on ajankohtainen, kannattaako harkita pilvipalvelua? Tai kannattaako harkita mitään muuta kuin pilvipalvelua? Kaikki suuret globaalit järjestelmätoimittajat tarjoavat [...]

Älä kerro sille toiselle Martille

Solventor osallistuu rauhan rakentamiseen, ja kehottaa muita tekemään sanoin.

Sisältömarkkinointi ja myynnin johtaminen

Onko sisältömarkkinointi syönyt myynnin aamiaiseksi? Vai mitä se on syönyt? Vieläkö perinteisellä myynnin johtamisella on paikkansa maailmassa, vai onko se menneen talven Lumia? Näistä [...]

Vaeltavat ammattilaiset

Solventor on mukana TEM:in Työelämä 2020 -tapahtumassa 19.5. keskustelemassa työelämän murroksesta.

Projektinhallinnan parhaat käytännöt

Projektien johtaminen ja projekteissa toimiminen ovat yhä keskeisempiä työelämän taitoja. Selkeä käsitys projektinhallinnan dynamiikasta sekä hyvä yleiskuva välineistä ja menetelmistä [...]

Modernin taloushallinnon trendit

Modernin taloushallinnon trendit from Martti Kouhi

Modernin taloushallinnon pilviaika

Solventorin Martti Kouhi kertoo modernin taloushallinnon trendeistä Csolutorin järjestämässä Taloushallinto Pilvestä -aamiaistapahtumassa 15.3. Tilaisuudessa kuullaan myös Yleisradion [...]

Tuottava IT -kirja

Tuottava IT -kirja on nyt ennakkomyynnissä Kauppakamarikaupassa. IT:n yrityksille tuottamat hyödyt jakautuvat epätasaisesti. Määräävä tekijä hyötyjen saavuttamisessa on, kuinka hyvin IT:tä [...]

Vuokrajohtaja kasvun vauhdittajana

Vuokrajohtajuus, tai interim management, on Suomessa vielä melko tuntematon käsite, vaikka monessa muussa maassa, Ruotsista lähtien, se on jo vakiintunut osa yritysjohdon [...]

Yhteistyön hedelmiä

Markkinointi-instituutin sivuilla julkaistu case yhteistyössä toteutetusta koulutusohjelmasta, jossa Solventor tuotti ja toteutti 85% sisällöstä.

Koulutus

Mitä sähköpostin jälkeen?

Missä kaksi tietotyöläistä kohtaa, siellä kohta manataan sähköpostia. Sitä on liikaa, se ei pysy hallinnassa, väärät ihmiset lähettävät väärää sähköpostia ja oikeat viestit eivät tule [...]

Establishing a Business in the United States

The interest amongst Finnish companies to enter the United States market is increasing rapidly, and to provide some information on how to best achieve that the International Business Club [...]

Oppiminen yrityksen menestystekijänä

Tärkeää ei ole se mitä opit, vaan miten käytät oppimaasi          Yli 70 suomalaista yritysjohtajaa, myynnin esimiestä ja kehittämisen ammattilaista osallistui Wiltrain Oy:n seminaariin [...]

Taloushallinnon järjestelmäprojektin pelastaminen

Pk-yrityksen taloushallinnon järjestelmän uusiminen oli ajautunut vaikeuksiin, ja tarvitsi pelastamista. Käyttöönotto oli aloitettu, mutta transitio ja  datan konvertointi olivat kesken ja [...]

Yritysvastuumallille hyvä vastaanotto

Solventorin kehittämä yritysvastuumalli sai hyvän vastaanoton asiantuntevalta kansainväliseltä yleisöltä maaliskuun alussa. Martti Kouhi esitteli mallin osana Bahrain International Corporate [...]

Tuottava IT: alustus ja paneelikeskustelu 3.4. – avoin tilaisuus HEKO:n jäsenille

Investoinnit IT:n kehittämiseen ovat kannattavampia kuin investoinnit markkinointiin tai tuotekehitykseen – mutta vain osalle yrityksistä. Miksi monet hukkaavat rahansa [...]

Martti Kouhi puhujaksi Bahrainin CSR-konferenssiin

Martti Kouhi on kutsuttu puhujaksi kansainväliseen yritysvastuukonferenssiin Bahrainiin maaliskuun alussa. Konferenssi on paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti merkittävä foorumi, [...]

Solventor on osa Wiltrain-verkostoa

Solventor Oy on liittynyt osaksi Wiltrain Oy:n toimintaa ja verkostoa. Wiltrain on itsenäisten konsulttiyrittäjien yhteenliittymä, jossa yrittäjähenkisyys ja joustavuus yhdistyvät [...]

Tuottava IT -kirja nyt ennakkomyynnissä

Tuottava IT -kirja on nyt ennakkomyynnissä Kauppakamarikaupassa. IT:n yrityksille tuottamat hyödyt jakautuvat epätasaisesti. Määräävä tekijä hyötyjen saavuttamisessa on, kuinka hyvin IT:tä [...]

Asiakaspalvelua pankkikonttorissa: järki vastaan tunne

Tänä vuonna olen käynyt lähimmässä pankkikonttorissani kaksi kertaa. Ensimmäisellä käynnilläni toukokuussa kohtasin yllätyksen astuessani ovesta sisään. Yllätyksen fyysinen olomuoto oli pieni [...]

Yritysvastuun johtaminen -esite

Yritysvastuun johtaminen -esite Leading CSR Brochure

Applen epätasapaino

Ensimmäistä kertaa iPhonen lyhyessä mutta sitäkin menestyksekkäämmässä historiassa ei puhelimen uusi versio ole saanut osakseen pelkkää innostusta. Innostustakin toki on edelleen ihan [...]

Etätyön monet kasvot

Etätyöstä on keskusteltu jo vuosikausia. Matkan varrella keskustelu on pirstaloitunut, ja nykysin sitä käydään eri vaiheissa. Jossakin käydään yhä samaa keskustelua kuin 10-15 vuotta sitten: [...]

Aika muuttaa budjetoinnin perusteita?

Syksyn tullessa monessa yrityksessä pyörähtää budjetointi käyntiin, ja yrityksestä riippuen prosessi on usein joko tuskallinen tai erittäin tuskallinen. Puuttumatta tässä yhteydessä enempää [...]

Älä aja avainpelaajiasi ulos projektikuormalla

Suomalaisisten yritysten johdosta 80% on valmiita vaihtamaan työpaikkaa tai hakee jo aktiivisesti uutta työtä. Syitä on monia, mutta yhtenä keskeisenä syynä pidetään sitä, että parhaita [...]

Julkishallinnon muutosanalyysi

Analysoin mahdollisuuksia kahden julkishallinnon yksikön toimintojen osittaiseen yhdistämiseen ja harmonisointiin. Kartoitin nykyisten organisaatioiden, prosessit, roolit, sidosryhmät  ja [...]

Tuottava IT -esite

Tuottava IT -esite

Prosessien kotiuttaminen

Yhtymän kansainvälisissä palvelukeskuksissa Isossa-Britanniassa, kaakkois-Aasiassa ja itä-Euroopassa tuotettiin 25 henkilötyövuoden edestä palveluja yritykselle. Yrityskaupan myötä [...]

Taloushallinnon turnaround

Globaalilla yksiköllä oli muutaman sadan miljoonan budjetti ja 1000 työntekijää 75 maassa. Yksikön taloushallinnon ja johdon informaation taso oli pitkään ollut epätyydyttävä, eikä johto [...]

SAP – implementointi

Yritysjärjestelyyn liittyen yrityksen oli irtauduttava yhtymän globaalista SAP-järjestelmästä. Järjestelmästä luotiin paikallinen stand alone-kopio, johon Suomen yhtiön data, käyttäjät ja [...]

Strategian uudelleenarviointi

Yhtiö oli pitkään kärsinyt heikosta kannattavuudesta, ja yhtiön toimintastrategian uudelleenarvioimiseksi asetettiin työryhmä johon kuului lisäkseni kaksi johtoryhmän jäsentä. Toimeksianto oli [...]

Varastonhallinnan turnaround

Yhtiö operoi kuutta öljytuotevarastoa. Öljytuotteiden varastonhallintaa vaikeuttaa se, että tuotteen tilavuus vaihtelee lämpötilan mukaan, siitä haihtuu jatkuvasti osa, ja samassa [...]

Tytäryhtiön vuositilinpäätös

Yhtymän Kreikan-yhtiöiden taloushallinnon siirtyessä palvelukeskukseen oli maassa toimiva nestekaasuyhtiö pudonnut siirron tekijöiltä suunnittelussa väliin. Kreikkalaisen emoyhtiön talousosasto [...]

Palvelukeskuksen perustaminen

Yhtymän ensimmäisen kansainvälisen taloushallinnon palvelukeskuksen perustamisessa johdin yhtä keskuksen kolmesta palveluprosessista, sekä matriisiroolissa Suomen siirtoa keskukseen [...]

Kirjaprojekti Tuottava IT

IT -investoinnit ovat tuottavampia kuin markkinointi tai tuotekehitys. Suomessakin IT:n tuottamat hyödyt ovat suuremmat kuin sen kustannukset – keskimäärin. Hyödyt kuitenkin jakautuvat [...]

Projekteja

Yritys

Yritysvastuun johtaminenLeading CSR

Työkalut yritysvastuun johtamiseen. Koska kaikki yllätykset eivät ole hauskoja.Toolkit for CSR leadership. Because all surprises are not the nice kind.

Solventor Oy yhteistyöhön Projekti-Instituutin kanssa

Solventor Oy ja Suomen Projekti-Instituutti ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Sopimus mahdollistaa asiakasprojektien toteutuksen yhteistyössä, sekä yhteistyön koulutuksen saralla.

Entä jos IT-investointi onnistuu?

IT-investointien toteutus ja erityisesti niiden näyttävä epäonnistuminen on ollut lähiaikoinakin otsikoissa, ei vähiten VR:n lipunmyyntijärjestelmän ongelmien vuoksi. Lehtien palstoilla on [...]

Palvelukeskukset siirtyvät ravintoketjussa ylöspäin

Viimeisten 10-15 vuoden aikana taloushallinnon ja muiden toimintojen palvelukeskukset, shared service centers, ovat yleistyneet voimakkaasti sekä maailmalla että Suomessa. Samalla kun ne ovat [...]

Applen strategia toimi puoliksi – entä Nokian?

Steve Jobs oli maailman ihailluimpia yritysjohtajia, eikä syyttä. Hänen visionsa pohjalta luotu i-tuoteperhe on ollut Applelle valtava menestys, synnyttänyt käytännössä uusia tuotekategorioita ja [...]

Jättääkö yrityksesi rahaa pöydälle ICT:ssä?

ICT–kustannukset kuriin, mutta ei mihin tahansa kuriin. Ankeat talousnäkymät aiheuttavat säästöpaineita yritysten kaikissa toiminnoissa, ja ICT saa niistä yleensä osansa. Tämänvuotisen [...]