Martti Kouhi on kutsuttu puhujaksi kansainväliseen yritysvastuukonferenssiin Bahrainiin maaliskuun alussa. Konferenssi on paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti merkittävä foorumi, jossa käsitellään yritysvastuun eri osa-alueita ja trendejä.

Esityksen aiheena ovat yritysvastuun riskit, niiden erilaiset tyypit ja näiden dynamiikka, sekä keinot joilla yritys tai organisaatio voi eri tyyppisiin riskeihin varautua.

Lisätietoja konferenssista.

Lisätietoja yritysvastuuriskien hallinnasta

Start typing and press Enter to search