Globaalilla yksiköllä oli muutaman sadan miljoonan budjetti ja 1000 työntekijää 75 maassa. Yksikön taloushallinnon ja johdon informaation taso oli pitkään ollut epätyydyttävä, eikä johto luottanut raportointiin. Otin toimeksiantona raportoinnin tilapäisesti haltuuni korjatakseni sen laatu- ja luotettavuusongelmat, ja luovuttaakseni toimivan prosessin takaisin yksikön talousjohtajalle.

Esitin yksikön johdolle  tavoitteet ja projektisuunnitelman ja rekrytoin projektitiimin. Raportoinnille luotiin yhdessä budjettivastuullisten johtajien kanssa tavoitetila siitä miten eri kustannusten tulisi raportoinnissa näkyä. Sen jälkeen tiimi kävi läpi todellisen raportoinnin jokaisen eri maayksikön talousosaston kanssa, teki poikkeama-analyysin, ja tarvittavat toimenpiteet poikkeamien korjaamiseksi. Samalla arvioitiin budjettien oikeellisuus, ja tunnistettiin budjetoinnissa tehdyt virheet. Lopuksi tiimi kävi läpi korjatut tulosanalyysit ja budjetit yksikön johdon kanssa, ja luovutti projektin yksikön omalle talousfunktiolle.

Projekti toteutettiin suunnitellusti neljän kuukauden aikana. Projektiryhmä teki yli 500 korjausta raportointiin, joiden yhteisvaikutus korjasi raportoituja kustannuksia useamman miljoonan arvosta. Lisäksi tunnistettiin miljoonien edestä budjetointiongelmia, jotka johtuivat epäselvästä kokonaiskuvasta. Noin 40 budjettivastuulliselta johtajalta saatiin kirjallinen vahvistus korjatun tuloksen ja budjetin hyväksymisestä ja ymmärtämisestä, ja johdon luottamus raportointiin palautui.

Related Projects

Start typing and press Enter to search