Analysoin mahdollisuuksia kahden julkishallinnon yksikön toimintojen osittaiseen yhdistämiseen ja harmonisointiin. Kartoitin nykyisten organisaatioiden, prosessit, roolit, sidosryhmät  ja toimintatavat, käytettävät tietojärjestelmät ja lainsäädännön toiminnoille asettamat puitteet. Tein ehdotuksen integroiduksi ja virtaviivaistetuksi prosessiksi, joka yhdistää molempien yksiköiden osalta kohteena olleet toiminnot yhteen prosessiin, vähentää manuaalista työtä ja lisää tehokkuutta, sekä tarjoaa toimijoiden asiakasyritykselle palvelut yhden luukun periaatteella.

Analysoin myös muutoksen hyödyt ja haitat, joiden perusteella muutos oli hyvin kannattava. Asiakkaan asettama työryhmä hyväksyi analyysin ja ehdotuksen, joka sitten laitettiin eteenpäin poliittiseen muutosprosessiin.

Related Projects

Start typing and press Enter to search