Yhtymän kansainvälisissä palvelukeskuksissa Isossa-Britanniassa, kaakkois-Aasiassa ja itä-Euroopassa tuotettiin 25 henkilötyövuoden edestä palveluja yritykselle. Yrityskaupan myötä palvelusuhteesta piti irrottautua, koska palvelukeskukset tarjoavat palveluja vain yhtymän tytäryhtiöille. Johdin projektin, jolla työt kotiutettiin Suomeen yrityksen omaan organisaatioon.

Organisoin paikallisen projektiryhmän, jonka sisällä jaettiin vastuut prosessialuettain. Projektiryhmän ja palvelukeskusten yhteyshenkilöiden kanssa kartoitettiin siirrettävät prosessit ja niiden resurssointi keskuksissa, tehtiin suunnitelma siirroista ja sovittiin säännölliset seurantapalaverit. Paikallisesti arvioitiin tarpeet ja mahdollisuudet prosessien muuttamiseen kotiutuksen yhteydessä.

Prosessit kotiutettiin aikataulujen mukaisesti, osittain etuajassa, ja ilman että liiketoiminnalle aiheutui siirroista minkäänlaisia katkoja tai häiriöitä. Monia prosesseja kyettiin yksinkertaistamaan, ja osa korvaamaan kokonaan muilla prosesseilla. Resurssitarve katettiin lähinnä sisäisillä siirroilla ja toiminnan tehostamisella.

Related Projects

Start typing and press Enter to search