Pk-yrityksen taloushallinnon järjestelmän uusiminen oli ajautunut vaikeuksiin, ja tarvitsi pelastamista. Käyttöönotto oli aloitettu, mutta transitio ja  datan konvertointi olivat kesken ja tilanne sekava, ja organisaation usko loppumassa. Muodostin kokonaiskuvan tilanteesta, valitsin painoopistealueet ja rakensin tavoitteet ja mittariston jolla edistyminen voitiin konkretisoida ja sitä seurata. Loin talousraportoinnin ja -analyysin mallit, työkalut ja prosessit. Kävin taloushallinnon prosessit ja palvelut läpi henkilöstön kanssa, minkä seurauksena teimme niihin useita parannuksia ja yhdenmukaistimme toimintatapoja.

Related Projects

Start typing and press Enter to search