Projekteja

Joitain projekteja uran varrelta

Julkishallinnon muutosanalyysi

Analysoin mahdollisuuksia kahden julkishallinnon yksikön toimintojen osittaiseen yhdistämiseen ja harmonisointiin. Kartoitin nykyisten organisaatioiden, prosessit, roolit, sidosryhmät  ja [...]

Prosessien kotiuttaminen

Yhtymän kansainvälisissä palvelukeskuksissa Isossa-Britanniassa, kaakkois-Aasiassa ja itä-Euroopassa tuotettiin 25 henkilötyövuoden edestä palveluja yritykselle. Yrityskaupan myötä [...]

Taloushallinnon turnaround

Globaalilla yksiköllä oli muutaman sadan miljoonan budjetti ja 1000 työntekijää 75 maassa. Yksikön taloushallinnon ja johdon informaation taso oli pitkään ollut epätyydyttävä, eikä johto [...]

SAP – implementointi

Yritysjärjestelyyn liittyen yrityksen oli irtauduttava yhtymän globaalista SAP-järjestelmästä. Järjestelmästä luotiin paikallinen stand alone-kopio, johon Suomen yhtiön data, käyttäjät ja [...]

Strategian uudelleenarviointi

Yhtiö oli pitkään kärsinyt heikosta kannattavuudesta, ja yhtiön toimintastrategian uudelleenarvioimiseksi asetettiin työryhmä johon kuului lisäkseni kaksi johtoryhmän jäsentä. Toimeksianto oli [...]

Varastonhallinnan turnaround

Yhtiö operoi kuutta öljytuotevarastoa. Öljytuotteiden varastonhallintaa vaikeuttaa se, että tuotteen tilavuus vaihtelee lämpötilan mukaan, siitä haihtuu jatkuvasti osa, ja samassa [...]

Tytäryhtiön vuositilinpäätös

Yhtymän Kreikan-yhtiöiden taloushallinnon siirtyessä palvelukeskukseen oli maassa toimiva nestekaasuyhtiö pudonnut siirron tekijöiltä suunnittelussa väliin. Kreikkalaisen emoyhtiön talousosasto [...]

Palvelukeskuksen perustaminen

Yhtymän ensimmäisen kansainvälisen taloushallinnon palvelukeskuksen perustamisessa johdin yhtä keskuksen kolmesta palveluprosessista, sekä matriisiroolissa Suomen siirtoa keskukseen [...]

Start typing and press Enter to search