Suomalaisisten yritysten johdosta 80% on valmiita vaihtamaan työpaikkaa tai hakee jo aktiivisesti uutta työtä. Syitä on monia, mutta yhtenä keskeisenä syynä pidetään sitä, että parhaita asiantuntijaresursseja usein ylikuormitetaan yrityksissä ja kaikki projektit ohjautuvat heille, mikä aiheuttaa tyytymättömyyttä.

Aina on tiedetty, että parhaat tekijät vetävät töitä puoleensa, mutta Stanton Chasen tekemän tutkimuksen mukaan tähän sisältyy suuri riski ajaa parhaat tekijät ulos organisaatiosta.

Hyvä, ja erityisesti avainhenkilön uudelleenrekrytointiin verrattuna myös edullinen vaihtoehto on ulkopuolisen asiantuntijan käyttö projekteissa, jolloin yrityksen avainhenkilöt voivat keskittyä omiin töihinsä.

Katso Stanton Chasen sivuilta Kauppalehden artikkeli  tutkimuksesta.

Näiltä sivuilta löydät tarjoamamme  palvelut,  sekä joitain projekti-esimerkkejä.

Within the management of Finnish companies, 80% are willing to change jobs or are already actively seeking a new position. There are several reasons, but one essential driver quoted is that companies tend to overload their best resources, who end up getting all the projects on top of their day job.

It is not new that the best resources become magnets for work, but according to a study by Stanton Chase that creates a real risk of driving the key players out of the organisation.

Using an external expert for projects is a good alternative for overburdening the company’s own key people – it is flexible, and especially compared to having to recruit replacements for key personnel, not that expensive.

In these pages you will find the services we offer, as well as some project examples.

An article on the study, in Finnish, can be found on Stanton Chase pages.

Start typing and press Enter to search